ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ομάδα, όχι απλό φροντιστήριο!
Το εκπαιδευτήριο «Μάθημα» λειτουργεί από το 2011, καλύπτοντας την ανάγκη της ολοκληρωμένης προετοιμασίας μαθητών και μαθητριών όλων των επιπέδων.
Στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, έχει αναπτύξει ένα μοντέλο διδασκαλίας και υποστήριξης που δεν θα βρείτε εύκολα σε ένα συμβατικό φροντιστήριο.
Η εκπαιδευτική μας πρόταση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εμβάθυνσης των δεξιοτήτων των παιδιών, και προσανατολίζεται στους εξής τομείς:

  • Καθημερινή τρίωρη προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα, από εξειδικευμένους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων (δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, ιστορικοί).
    Ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες του κάθε μαθητή κατανέμει το χρόνο έτσι, ώστε να καλύψει τις ατομικές του ανάγκες. Το διδακτικό πακέτο δεν τέμνεται ανά μάθημα, έτσι που να υπάρχει απλώς μία παράδοση και υπερφόρτωση με ασκήσεις, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται μέσα στην τάξη.
  • Συνδυασμός ατομικής δουλειάς και τεχνολογικών μέσων
    Όλοι οι διδάσκοντες καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας. και άμεσης επαφής με τους μαθητές, χρησιμοποιώντας παράλληλα μεθόδους με τις οποίες είναι εξοικειωμένη η νέα γενιά (ψηφιακή αίθουσα, online αξιολόγηση, διαδραστικό υλικό)

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

Μαθαίνουμε όχι μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά χρησιμοποιούμε τεχνικές δημιουργίας, που βοηθούν στην εμπέδωση αλλά και στην οπτικοποίηση των εννοιών που παραδίδονται. 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

Ο σκοπός μας δεν είναι να παρέχουμε στα παιδιά έτοιμη γνώση και προκατασκευασμένες απαντήσεις, αλλά να βοηθήσουμε την αυτονόμησή τους μέσα από καθημερινή καθοδήγηση στο διάβασμα της επόμενης μέρας. 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ!

Μάθημα δεν σημαίνει μόνο διάβασμα σε κλειστούς χώρους, αλλά και εξορμήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε ενδιαφέροντα σημεία της τοπικής μας κοινότητας. 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ!

Κάνουμε τη γνώση παιχνίδι και περιπέτεια, γι’αυτό μαθαίνουμε με χαρά!