Ενημέρωση μικρών/μέσων επιπέδων αγγλικών/γερμανικών

Η ενημέρωση επίδοσης μικρών και μέσων επιπέδων σε αγγλικά και γερμανικά άρχισε!