Άσκηση σεισμού 2022

Safety first! Στα πλαίσια της εξοικείωσης των μαθητών μας με τις οδηγίες ασφαλείας και της λειτουργίας των σχολείων μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού.