💥Αποτελέσματα ESB Proficiency: Άλλο ένα 100%!

💥Boom! Ακόμη ένα 100% για την #2022superclass του Proficiency, αυτή τη φορά στο C2 του πτυχίου ESB.
Άλλες 5 επιτυχίες, που σφραγίζουν το απόλυτο σε όποια εξέταση και αν δοκίμασαν οι μαθητές μας.
Ιουλία, Κωνσταντίνε, Σοφία, Θωμά, Γιάννη
Σ-Υ-Γ-Χ-Α-Ρ-Η-Τ-Η-Ρ-Ι-Α!!!