ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ PDF Print E-mail

Οι ενήλικοι σπουδαστές είναι πολυάσχολοι και δεν έχουν πολύ χρόνο για μελέτη.

Ακόμη, χρειάζονται την ξένη γλώσσα για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Θέλουν ακόμη να μάθουν μέσα σε συγκεκριμένους χρόνους.

Παίρνουμε υπ’ όψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους και τις τυχόν ιδιαίτερες δικές σας μετά από λεπτομερή συνέντευξη και δημιουργούμε το δικό σας κύκλο μαθημάτων που σέβεται τα χρονικά σας περιθώρια και όρια και φυσικά πετυχαίνουμε τον εκπαιδευτικό μας στόχο.

Προσφέρουμε μαθήματα στους χώρους μας, στο δικό σας επαγγελματικό  χώρο η στο σπίτι σας,  συνοδευόμενα από  δουλειά μέσω internet αν θέλετε  να επιταχύνετε το χρόνο εκμάθησής σας

Μπορείτε να κλείσετε συνέντευξη με την κα. Καραογλάνη για να σχεδιάσετε μαζί το πρόγραμμά σας.