ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ PDF Print E-mail

 

Τα σχολεία Καραογλάνη έχουν υποβληθεί σε αυστηρό εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο απόδιεθνή ελεγκτικό οργανισμό και του έχει απονεμηθεί πιστοποιητικό ποιότητας σε όλους τους τομείς λειτουργίας του.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνεται αυστηρός εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος σε όλους τους τομείς.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η διευθύντρια, η  υπεύθυνη  για τους  καθηγητές, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες επιθεωρούν το μάθημα σε τακτά χρονικά διαστήματα,συντάσσουν έκθεση και καθοδηγούν τους καθηγητές μας, υποβοηθώντας τους στο έργο τους.
Παράλληλα φροντίζουν ώστε να τηρούνται  οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας εκπαιδευτικών
Καραογλάνη

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων πανεπιστήμιων. Ακόμη,  παρακολουθούν υποχρεωτική επιμόρφωση από το εκπαιδευτήριο μας.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι άριστα οργανωμένο σύμφωνα με το κοινόευρωπαϊκό πλαίσιο και οδηγεί σε έγκυρες  πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Κατάταξη και παρακολούθηση της πορείας του σπουδαστή.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπάρχει τακτική επικοινωνία με τους σπουδαστές και τους γονείς τους
Η εγκυρότητα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης είναι εγγυημένες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διοικητικές και βοηθητικές υπηρεσίες  υποβοηθούν το  έργο μας.

ΧΩΡΟΙ

Το μαθησιακό περιβάλλον είναι άριστα οργανωμένο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα σχολεία μας λειτουργούν πρότυπα ως προς την σωστή καθημερινή χρήση  των πιο σύγχρονων τεχνολογικών  μέσων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διοργανώνονται αυστηρά επιλεγμένες εκδηλώσεις για τους μαθητές μας.