ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ PDF Print E-mail

 

Το σύστημα εκπαίδευσης Καραογλάνη:

· Είναι προϊόν της πολύχρονης ενασχόλησης της διευθύντριας με την επιμόρφωση στον τομέα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

· Είναι ένας σοφός συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικών προγραμμάτωνκαιεποπτικών μέσων.

· Λαμβάνει υπόψη τις ηλικιακές ιδιαιτερότητες  του σπουδαστή.  και καλύπτει τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης, γι αυτό είναι εμπλουτισμένο με ποικίλες δραστηριότητες εκτός βιβλίου.

· Υπάρχει πρόνοια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

· Δίνει έμφαση σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες από την πρώτη μέρα, ακουστική  και γραπτή κατανόηση,προφορική επικοινωνία, παραγωγή γραπτού λογού.

· Καθοδηγεί τους σπουδαστές μας  έτσι ώστε να χρησιμοποιούν την κριτική τους ικανότητα, δηλαδή τους ωθεί να σκέφτονται και μάλιστα στην  ξένη γλώσσα

· Προϋποθέτει τη χρήση  της ξένης γλώσσας  συνεχώς για όσο χρόνο βρίσκεται ο σπουδαστής στο σχολείο

· Είναι αποτελεσματικό γιατί οι σπουδαστές μας μιλούν τη γλώσσα που διδάσκονται, και πετυχαίνουν στις εξετάσεις για τα έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.